Điện trở của vật dẫn là đại lượng […] Dientusangtaovn.com

Điện trở của vật dẫn là đại lượng […]. Hãy cùng Điện tử sáng tạo đi tìm lời giải đáp trong nội dung dưới đây.

Câu hỏi 1: Điện trở của vật dẫn là đại lượng […]

 • A. Phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
 • B. Phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu của dây dẫn
 • C. Đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật dẫn.
 • D. Đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn.

Đáp án D: Đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn.

Câu hỏi 2: Đơn vị đo điện trở là gì?

 • B.oát (W)
 • C.Ampe(A)     
 • D.Von(V)
 • A.Ôm (Ω)

Đáp án D: Ôm (Ω)

Câu hỏi 3: Để có thể xác định sự phụ thuộc điện trở của dây dẫn vào tiết diện dây dẫn cần phải […]

 • D.Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài, có tiết diện khác nhau và được làm từ cùng loại vật liệu.
 • C.Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau.
 • A.Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng vật liệu nhưng khác nhau về tiết diện.
 • B.Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau.

Đáp án D:  Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau.​

Một số câu hỏi liên quan khác:

 • Điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc vào […]
 • Điện trở là linh kiện điện tử dùng để […]

Điện trở của vật dẫn là đại lượng [Đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn]. Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp đến bạn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *