Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho…

Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho…  là câu hỏi trắc nghiệm được dientusangtaovn.com giải đáp được liên quan tới điện trở của dây dẫn. Dưới đây là một số câu hỏi liên quan mà bạn có thể tham khảo.

Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho…

Câu hỏi 1: Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho

 Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho…:

 • A.Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây dẫn.
 • B.Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.
 • C.Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây dẫn.
 • D.Tính cản trở Electron nhiều hay ít của dây dẫn.

Đáp án B: Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

Câu hỏi 2: Định luật Ôm là …

 • A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn.
 • B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây dẫn.
 • C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.
 • D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây dẫn.

Đáp án C: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.

Câu hỏi 3. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

 • A.Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
 • B.Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
 • C.Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
 • D.Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

Đáp án B: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

Câu hỏi 4: Biểu thức đúng của định luật Ohm là gì?

 • A. U = R/I
 • B. I = R/U
 • C. I = U/R
 • D. U= I/R

Đáp án C: I = U/R

Câu hỏi 5: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở…

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở (R = 7 Ω )  là (I = 0,7A ). Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:

 • A: 4,9 V
 • B: 49 V
 • C: 7,7 V
 • D: 1,2 V

Đáp án A: Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở sẽ là I= U/R U= IR = 0,7 . 7 = 4,9 V.

Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó. Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp. Ngoài ra còn những câu hỏi trắc nghiệm liên quan mà bạn có thể tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *